Houtbehandeling tegen insecten

Houtborende insekten en houtrotverwekkende schimmels kunnen enorme schade veroorzaken. Houtconstructies kunnen zelfs zodanig worden aangetast dat de draagkracht binnen korte tijd zeer sterk wordt vermindert, hetgeen bij niet tijdig ingrijpen, ernstige gevolgen kan hebben.

Voor preventieve- en curatieve houtbehandeling gebruiken wij de Madurox producten. Deze vloeistoffen met werkzame stoffen Propiconazole en Cypermethrine zijn toegelaten door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu met toelatings-nummer 1897B en 5196B.

Zij hebben volgende eigenschappen:

• uiterst effectief, werkt zowel curatief als preventief.
• geen beperking in de toepassing.
• geen gevarensymbool, dus weinig risico voor mens, dier en milieu.
• werkzame stof heeft een levensduur van tenminste 10 jaar, dit is noodzakelijk daar de houtwormlarve een 2- tot 3 jarige levenscyclus heeft. De levenscyclus van de huisboktor bedraagt 3 à 10 jaar.

Insecten
 
   
   
 
Kasteel Ooidonk & Japanse Toren
   
   
 
©2002 Office Service --